Europees Parlement schaart zich achter 35 procent uitstootreductie in België

Het Europees Parlement heeft ingestemd met nationale doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen in het transport en de bouw in te dijken. België moet tegen 2030 de uitstoot met 35 procent verminderen. Nadat ze de Amerikaanse president Donald Trump de mantel hadden uitgeveegd over diens terugtrekking uit het akkoord van Parijs, schaarden de Europarlementsleden zich woensdagmiddag achter één van de speerpunten van de Europese strategie in het kader van de internationale klimaatovereenkomst: de uitstoot met 30 procent verminderen in de sectoren die niet deelnemen aan de handel in uitstootrechten, zoals de bouw, het transport, de afvalverwerking en de landbouw.

Die sectoren vertegenwoordigen ongeveer 60 procent van de Europese uitstoot. “We weten allemaal dat transport en gebouwen de grootste uitstoters van broeikasgassen zijn. We moeten hier dan ook de grootste inspanningen doen. Dat wil zeggen: veel meer inzetten op energiebesparingen én op nog zuinigere auto’s en trucks”, zo legde Ivo Belet (CD&V) uit.

De Europese Commissie heeft de Europese inspanningen in die sectoren vertaald in nationale doelstellingen. Die houdt het parlement overeind: van België wordt verwacht dat het de uitstoot met 35 procent terugdringt. De Europarlementsleden voegden ook een aantal stimuli toe die de lidstaten moet aanzetten om al in de eerste jaren volop actie te ondernemen.

De groenen betreuren niettemin een gebrek aan ambitie. De maatregel zal volgens hen niet verhinderen dat de aarde afstevent op een opwarming met 3,4 of 5 graden Celsius. “Als onze leiders evenveel energie konden steken in de strijd tegen klimaatverandering als in de – terechte – strijd tegen Trump, dan zou de Europese Unie aan geloofwaardigheid winnen op de internationale scène”, zei covoorzitter Philippe Lamberts (Ecolo).

Het Europees Parlement moet nog over het dossier onderhandelen met de lidstaten. Die zijn nog niet aan een gemeenschappelijk standpunt toe. Aanstaande maandag in Luxemburg buigen de milieuministers zich opnieuw over de tekst.

Europa beloofde in Parijs de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent terug te dringen in vergelijking met 1990. Tussen 1990 en 2015 wist de Europese Unie de uitstoot al met 22 procent te verminderen. Het oude continent is verantwoordelijk voor ongeveer 10 procent van de wereldwijde uitstoot.

bron: Belga