Ngo’s vrezen achterdeurtjes in nieuwe wet tegen belastingontwijking multinationals

Ngo's vrezen achterdeurtjes in nieuwe wet tegen belastingontwijking multinationals
Ngo's vrezen achterdeurtjes in nieuwe wet tegen belastingontwijking multinationals

In de Europese Unie actieve multinationals moeten per lidstaat inzage geven in de geboekte winsten en betaalde belastingen. Achter dat principe hebben de bevoegde commissies van het Europees Parlement zich geschaard. Ngo’s waarschuwen echter dat mogelijke vrijstellingen van de nieuwe wetgeving tegen belastingontwijking een lege doos dreigen te maken.
De commissies Economische Zaken en Juridische Zaken van het Europese halfrond keurden gisterenavond in Straatsburg de invoering van zogenaamde country-by-country reporting goed. Dat verplicht multinationals met een jaaromzet van meer dan 750 miljoen euro om informatie te verstrekken over de winsten die ze in elke afzonderlijke lidstaat boeken en over de belastingen die ze er betalen. Het voorstel geldt als een belangrijke maatregel tegen belastingontwijking.

Ngo’s als Oxfam, CNCD-11.11.11 en Transparancy International spraken vandaag echter hun verontwaardiging uit over een mogelijkheid tot vrijstelling die in extremis in de tekst werd opgenomen. Die stelt dat bedrijven een vrijstelling mogen aanvragen voor gevoelige informatie, bijvoorbeeld investeringsplannen in een nieuw land. “Dit amendement maakt de tekst zo waterdicht als een spons”, zo klaagt Elena Gaita van Transparancy International EU.

De ngo’s hopen dat de “ontsnappingsroute” nog gesloten kan worden tijdens de plenaire stemming. In de commissies was er alleszins weinig eensgezindheid. De tekst werd met 38 tegen 9 stemmen goedgekeurd, bij liefst 36 onthoudingen. PS-Europarlementslid Hugues Bayet wijst de liberalen en de christendemocraten en conservatieven van de EVP met de vinger. “Ze hebben geprobeerd om zoveel mogelijk gebreken in de wetgeving te steken, zodat ze niet meer behoorlijk kan werken.”

Tom Vandenkendelaere (CD&V) is dan weer tevreden dat er “een zekere bescherming van bedrijven” behouden blijft, maar hij beklemtoont dat het niet om een blanco cheque gaat. “De bedrijven moeten de gevraagde afwijking rechtvaardigen, en de lidstaten moeten ook rechtvaardigen waarom ze die afwijking toestaan. Bovendien is er nog steeds controle van de Europese Commissie, die ongerechtvaardigde afwijkingen kan weigeren”.

Na de stemming in plenaire zitting moet het Europees Parlement nog een akkoord bereiken met de lidstaten over de nieuwe wetgeving.

Bron: Belga