Inspanning van 8 miljard euro nodig voor begrotingsevenwicht in 2019

Inspanning van 8 miljard euro nodig voor begrotingsevenwicht in 2019

Om tegen 2019 een structureel begrotingsevenwicht te bereiken, zoals de regering wil, is een bijkomende inspanning nodig van 1,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of zowat 8 miljard euro. Dat heeft de gouverneur van de Nationale Bank van België, Jan Smets, dinsdag gezegd bij de voorstelling van nieuwe economische projecties van zijn instelling. De Nationale Bank verwacht dat het begrotingstekort dit jaar zal dalen tot 2,0 procent, wat beter is dan verwacht, tegen 2,6 procent vorig jaar. Maar de jaren nadien zou het tekort, bij ongewijzigd beleid, niet verder meer afnemen.
De federale regering besliste in april om de begroting niet langer in 2018, maar in 2019 structureel in evenwicht te brengen.

bron: Belga