Absenteïsme in gevangenissen loopt op tot bijna 10 procent

Absenteïsme in gevangenissen loopt op tot bijna 10 procent

Het absenteïsme onder het gevangenispersoneel is vorig jaar opgelopen tot net geen tien procent. De bonden wijzen naar de stressvolle werkomgeving in de gevangenissen, maar ook naar de vakantieachterstand als voornaamste redenen voor het hoge absenteïsmecijfer. Vorig jaar was het voltallige gevangenispersoneel, inclusief de leden van het Veiligheidskorps, samen 235.647,5 dagen afwezig. Dat komt neer op een absenteïsmecijfer van 9,27 procent. In 2015 en 2014 bedroeg het afwezigheidspercentage nog respectievelijk 8,09 en 7,83 procent.
Er is wel een significante kloof tussen Noord en Zuid. In de 16 gevangenissen in Vlaanderen lag het absenteïsme op 7,53 procent. In de 16 Waalse gevangenissen bedroeg het afwezigheidspercentage 11,4. In de twee Brusselse gevangenissen was tot slot 8,57 procent van het personeel afwezig.
Het probleem is gekend bij de overheid en sinds 2016 is er binnen de FOD Justitie een werkgroep opgericht om de pijnpunten bloot te leggen en met oplossingen te komen. “Werken in de gevangenis kan stresserend zijn door het ‘cliënteel’ waarmee je in contact komt. Zo ligt het aantal arbeidsongevallen hoog in de penitentiaire inrichtingen”, valt nog te horen bij het gevangeniswezen.
Bij de vakbond verwijst men naar de vakantieachterstand, die vorig jaar opliep tot 537.973 dagen. “Mensen moeten drie maanden op voorhand een dag verlof aanvragen, zonder dat ze de garantie krijgen dat ze die vakantiedag ook effectief krijgen”, zegt Filip Dudal van de christelijke overheidsvakbond ACV, die het systeem een “vicieuze cirkel” noemt. “Als ze geen vakantie krijgen, zoeken ze een andere manier om hun afwezigheid te rechtvaardigen.”
Bij het gevangeniswezen wil men voorlopig enkel kwijt dat de bevindingen van de werkgroep worden afgewacht.

bron: Belga