DAG 5 : DE COMPUTER, DE GROOTSTE BOOSDOENER

In de online enquête bevestigen de lezers van Metro dat het te lang naar het computerscherm kijken de belangrijkste oorzaak van geïrriteerde, vermoeide en uitgedroogde ogen is. Ook allergie en externe factoren zoals kou, wind en fel licht bezorgen hen oogproblemen.

Voordat we de cijfers van de enquête bekijken, frissen we even op waaraan je droge ogen kan herkennen. De ene heeft het gevoel dat er een vreemd voorwerp of zand in de ogen zit, de andere verdraagt moeilijk licht of ziet wazig, terwijl ogen ook kunnen jeuken of moe, rood en gezwollen zijn.

JONG EN OUD

Aan de enquête namen meer vrouwen dan mannen deel, respectievelijk 57 en 43%, waarbij vier op de vijf ouder is dan 26. De leeftijdsgroepen 26-33 jaar en ouder dan 58, zijn het best vertegenwoordigd, elk met 19%.  Waarschijnlijk omdat ze zich erg door het thema aangesproken voelden. De eerste groep werkt beroepshalve immers vaak met de computer en maakt daarnaast in haar vrije tijd intens gebruik van de Smartphone, terwijl ouderen dan weer meer last hebben van droge ogen aangezien de traanproductie niet meer optimaal functioneert met het ouder worden en hun knipperreflex afneemt.

FREQUENTIE

Uit de grafiek blijkt duidelijk dat droge ogen een niet te onderschatten probleem vormen:  zes van de tien ondervraagden heeft er last van. De frequentie varieert van een of meerdere keren per maand (35%), over een keer of meermaals per week (18%) tot zelfs dagelijks voor zowat 10% van de deelnemers.

SYMPTOMEN

Vermoeide ogen scoren het hoogst in het rijtje van de hierboven vermelde symptomen. Bijna een op drie (30%) geeft aan er last van te hebben. Het uren turen naar computerschermen met hun schadelijke blauwe licht heeft hier zeker mee te maken. Spaar je ogen en download de gratis software die het blauwe licht filtert op https://justgetflux.com of op de Twilight app. Wacht niet langer, want je zal meteen het verschil merken. Of koop bij de opticien een bril met een ‘blauwdemper’.

OORZAKEN

Daarnaast drogen de koude, een stevige wind of intens licht eveneens de ogen uit. Wie heeft er nog nooit tranende ogen gehad bij een fikse strandwandeling of tijdens een fietstocht op een winderige dag? Verder geven 13% aan dat allergie de oorzaak is van hun geïrriteerde ogen en rook is de boosdoener in 10% der gevallen, gevolgd door airco en zichtproblemen (8%), contactlenzen (7%), ouderdom (6%), zwembad of zeewater (3%) en ten slotte hormonen (2%). Zoals je ziet, de oorzaken zijn divers.

REMEDIES

Gelukkig zijn er allerhande remedies die het gros van de deelnemers bovendien al gebruikt. Velen (37%) pakken echter het probleem niet aan. Wat biedt er soelaas? Twee favorieten: oogdruppels tegen oogirritaties en kunsttranen. Antihistaminica, oogdruppels of een natuurlijk middel tegen allergie behoren evengoed tot de gekozen hulpmiddelen, net als ontzwellende of ontsmettende oogdruppels. In dit opzicht blijkt ook dat mensen meestal eerder voor klassieke geneesmiddelen kiezen dan voor fytotherapie (met planten) of homeopathische varianten. De helft van de ondervraagden gaf aan tevreden te zijn met het resultaat van de behandeling, de andere helft waren dan weer ontevreden of gewoon onverschillig. Gelijkspel.

ADVIES

Daarom is het beter een arts of apotheker om advies te vragen, wat zes op de tien lezers al doen. De overige deelnemers, zo’n een op vijf, kloppen aan bij vrienden en familie, terwijl informatie op radio, tv en het internet, net als reclame, een kleinere rol spelen.

Sluiten we de week van de ogen af met de raad: draag goed zorg voor je kwetsbare ogen. Dit kan door de ‘20-20-20’-regel toe te passen, een degelijke zonnebril te dragen, voldoende water te drinken en bij irritatie oogdruppels te gebruiken.

Birgit van de Wijer