IT bij Financiën, een job in dienst van de samenleving

Tax-On-Web, MyMinfin, Biztax… het zijn maar enkele voorbeelden van applicaties die gecreëerd werden door de informatici van de FOD Financiën om het leven van onze burgers eenvoudiger te maken.

Functional analyst

Je krijgt voeling met het Belgisch belastingwezen dankzij de analyses die je maakt. Je maakt deze door je te informeren bij de business en de verkregen info om te zetten in Usecases met UML Diagrammen. Doordat je bij uiteenlopende projecten betrokken wordt, krijg je inzicht in de interessante wereld van de FOD Financiën die op veel facetten van het dagelijks leven, onze economie en ons sociaal stelsel inspeelt.

Systeembeheerder

Tax-On-Web, MyMinFin, 4 PByte data, 1.500 virtuele servers, Linux, Windows, meer dan 1000 databanken en 200 andere applicaties, automatisatie, innovatie, participatie… een droomomgeving waarin je samen met jouw collega’s in een flexibel werkscenario mee wil bouwen aan de overheid van de toekomst.

Incident manager

Je bent verantwoordelijk voor de gestandaardiseerde werkmethoden en zorgt ervoor dat deze worden toegepast op een manier waarop de relatie tussen ICT en de gebruikers verbeterd wordt. Het is een transversaal werk waarbij je niet alleen te maken zal krijgen met de meeste ICT-functies maar ook in contact staat met jouw collega-gebruikers.

Developer

De ontwikkeling van applicaties is een omvangrijk gebied. Je stelt je competenties en talenten ten dienste van iedereen. Je luistert naar de behoeften van de gebruikers, gaat opbouwend om met kritiek, zoekt creatief naar oplossingen en staat open voor technologieën en vernieuwingen. Deze job biedt een zee van mogelijkheden waarbij je op zoek gaat naar efficiëntie en het juiste evenwicht.

Ontdek onze ICT jobs op www.jobfin.be.


Dit artikel wordt u aangeboden door Metro-partner FOD Financiën