“Vanuit natuurlijk partnerschap samenwerken met officiële onderwijsverstrekkers”

“Het ondersteuningsmodel moet in sneltempo worden uitgewerkt”, zegt Raymonda Verdyck, gedelegeerd bestuurder van het Vlaamse Gemeenschapsondrewijs GO! . “Iedereen zoekt dus naar de beste manier om dat op die korte tijd zo goed mogelijk te doen. Wij werken hierin inderdaad vooral samen met de officiële onderwijsverstrekkers, vanuit ons natuurlijk partnerschap zijn zij onze preferentiële partners om een sterke ondersteuning van onze leerlingen en leerkrachten te verzekeren.” Eerder op maandag had Katholiek Onderwijs Vlaanderen in zijn nieuwsbrief vastgesteld dat het officiële net de boot afhoudt voor het opzetten van gezamenlijke ondersteuningsnetwerken. Dat zijn netwerken waarin scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs expertise samenbrengen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de leraren(teams) die met deze leerlingen werken, te ondersteunen.
“Individuele katholieke scholen kunnen wel nog tot een ondersteuningsnetwerk van het officieel onderwijs toetreden, maar het omgekeerde kan niet”, zo stelde Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs vast. “Ook samen opgezette ondersteuningsnetwerken, bijvoorbeeld tussen vrije en gemeentescholen, worden geblokkeerd. Zo wordt een gelijkwaardige samenwerking tussen de netten binnen een gemeenschappelijk ondersteuningsnetwerk bij voorbaat onmogelijk.” Katholiek Onderwijs Vlaanderen zei deze gang van zaken te betreuren en zei dat de houding van het officieel onderwijs “een hypotheek legt op de voortzetting van de vele bestaande en goedlopende samenwerkingen”.

bron: Belga