Groeiend protest tegen “enkel nog dunne bomen langs de weg”

Groeiend protest tegen "enkel nog dunne bomen langs de weg"

In een open brief aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts ventileren landschapsarchitecten, verkeersdeskundigen, boomdeskundigen… hun ongenoegen over de visie van het Agentschap Wegen en Verkeer over de bomen langs de weg. AWV wil immers enkel nog traaggroeiende bomen aanplanten en die snoeien eens dikker dan 10 centimeter. De visie van AVW is “ridicuul” en “onrealistisch”, zo valt te lezen in de open brief die meer dan 75 organisaties en vaklui uit private en openbare instellingen al ondertekend hebben.
“Anders gezegd: bomen kort houden om ongevallen te vermijden, is even zinvol als asfalt openbreken om automobilisten trager te doen rijden. Bomen groeien nu eenmaal. Ze worden dikker en hoger”, heet dat.

De ondertekenaars lijsten een resem argumenten op om bomen langs de gewestwegen te behouden, deels verwijzend naar studies. Zo zouden volgens een Franse studie drie op de vier bestuurders trager rijden op wegen die met bomen zijn afgeboord. Kort samengevat: “de verkeersveiligheid is absoluut niet gebaat bij minder of dunnere bomen”.

Tweede steen des aanstoots is de wijze waarop de beslissing tot stand kwam. De bomendiscussie gaat al langer mee, maar de minister en de administratie leggen de argumentatie naast zich neer en voerden de tegenovergestelde maatregel in, zo luidt de klacht. Weginfrastructuur is niet enkel een zaak van ingenieurs, maar ook van ontwerpers en landschapsarchitecten.
“Het forum van vakorganisaties en deskundigen vraagt minister Weyts snel actie te ondernemen en de maatregel te herzien.”

Infopunt Publieke Ruimte – dat een 40-tal gemeentebesturen, ruim 90 ondernemingen en acht Vlaamse overheidsinstellingen en beroepsfederaties vertegenwoordigt – maakte de brief vandaag wereldkundig.

bron: Belga