Caroline Désir nieuwe PS-fractieleidster in Brussels parlement

Caroline Désir nieuwe PS-fractieleidster in Brussels parlement

Brussels parlementslid Caroline Désir (40) zal Philippe Close opvolgen als PS-fractieleider in het Brussels parlement. Dat heeft Laurette Onkelinx, de voorzitster van de Brusselse PS-federatie, vandaag aangekondigd. Close volgt Yvan Mayeur op als burgemeester van Brussel. Om zich volledig op zijn nieuwe job te kunnen toeleggen, legt hij zijn mandaat als fractieleider neer. Désir zal die taak binnenkort overnemen.

Behalve in het Brussels parlement, zetelt Désir sinds 2009 ook in het parlement van de Franse gemeenschap. Ze is daarnaast schepen in Elsene en ondervoorzitster van de Brusselse PS-federatie, maar zal ontslag nemen uit die laatste functie.

Onkelinx zal het bestuur van de Brusselse federatie woensdag overigens voorstellen de eigen volksvertegenwoordigers te laten anticiperen op een toekomstige Brusselse ordonnantie die voorschrijft dat Brusselse parlementsleden een overzicht van al hun privémandaten bekendmaken.

bron: Belga