Wie naar Frankrijk rijdt, heeft ecovignet nodig

ecovignet

Wie binnenkort met de auto naar Frankrijk rijdt, heeft mogelijk een ecovignet nodig. Dat is in sommige steden vanaf 1 juli verplicht.

De steden Parijs, Lyon en Grenoble hebben nu al milieuzones waar je op weekdagen tussen 8u en 20u enkel met een Crit’Air-sticker mag rondrijden. Later dit jaar volgen nog meer steden dat voorbeeld. Vanaf september zal je de sticker onder andere in Montpellier, Rijsel, Straatsburg en Bordeaux nodig hebben. Tegen 2020 zullen nog tientallen andere steden milieuzones invoeren.

“Vanaf 1 juli kan al wie bijvoorbeeld in Parijs zonder het juiste vignet rondrijdt, beboet worden”, zegt Danny Smagghe van mobiliteitsorganisatie Touring in Het Nieuwsblad.

Online bestellen

Crit’Air kan enkel online besteld worden en het kan tien dagen duren voor je het vignet ontvangt. Het is niet te koop aan de grens of in een winkel, zoals in andere landen vaak wel het geval is. Wie op weg naar zijn vakantiebestemming door een van de bovenvermelde steden rijdt, maakt er dus maar beter werk van. Als je alleen langs de autosnelweg passeert, is er geen probleem. De sticker kost slechts 4,80 euro, terwijl een boete 68 euro bedraagt.

Crit’Air bestaat in zes kleuren, van minder naar meer vervuilende auto’s. De minst vervuilende wagens, elektrische auto’s dus, krijgen een groene sticker. Vervuilende vierwielers van voor 2000 krijgen een grijs exemplaar. Met dit initiatief wil Frankrijk de hoeveelheid stikstofoxiden en fijnstof in de lucht terugdringen.