Opnieuw oude kaaimuur aan Antwerps Nieuw Zuid opgeblazen

In Antwerpen is zaterdagavond opnieuw een 60 meter lang stuk kaaimuur afgebroken met springstoffen. De operatie is volgens Waterwegen en Zeekanaal geslaagd en de hinder voor de omgeving bleef beperkt. De afbraak kadert in de heraanleg van de Antwerpse Scheldekaaien en het verhogen van de waterkering volgens het Sigmaplan. Vorig jaar leidde een soortgelijke afbraak van een kaaimuur nog tot enige paniek op het Antwerpse Zuid omdat de ontploffingen veel meer trillingen veroorzaakten dan verwacht. Sommige inwoners vreesden zelfs dat er een aardbeving aan de gang was. Sindsdien kiezen waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal en aannemer THV Scheldekaaien voor een meer verfijnde, zij het tragere methode. De springstoffen werden zaterdag voldoende hoog op de muur geplaatst en bij hoogwater gecontroleerd tot ontploffing gebracht.
De verhoging van de waterkering houdt in Antwerpen de bouw in van een nieuwe kaaimuur achter de oude, waardoor de historische kaaimuur bijna overal kan behouden worden zonder nog een dragende functie te hebben. Ter hoogte van de wijk Nieuw Zuid moet de oude, instabiele kaaimuur echter wel verdwijnen. De afbraak gebeurt in verschillende fasen sinds februari 2016. De restanten van het zaterdag opgeblazen stuk kaaimuur worden de komende dagen weggehaald vanaf een ponton en vervoerd over de Schelde.

bron: Belga