Voorbije vijf jaar helft minder letselongevallen met spookrijders op snelwegen

Voorbije vijf jaar helft minder letselongevallen met spookrijders op snelwegen

In de periode 2011-2015 werden er op snelwegen in ons land 52 letselongevallen geregistreerd waarbij een spookrijder betrokken was. Dat is zowat een halvering in vergelijking met de 91 dergelijke ongevallen die zich in de vijf jaren voordien voordeden. Sinds 2012 blijft het aantal schommelen rond de 10 per jaar. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot op een schriftelijke vraag van Benoît Friart (MR). De sterke daling blijkt ook uit de evolutie van het aantal doden (in de periode van 30 dagen na het ongeval) bij dergelijke accidenten. In de jaren 2006-2010 vielen er 31 doden, tegenover 14 in 2011-2015. Van deze 45 doden ging het in 24 gevallen om de spookrijder zelf. Er vielen in de volledige periode 2006-2015 bij deze ongevallen ook 282 gewonden.

De ernst van ongevallen met spookrijders is tien keer groter dan van een gemiddeld letselongeval op snelwegen. Terwijl deze ongevallen in de vermelde periode goed waren voor 0,4 procent van alle letselongevallen op snelwegen, waren ze er verantwoordelijk voor 3,7 procent van de verkeersdoden. Van alle leeftijdsgroepen zijn op snelwegen enkel 65-plussers verhoudingsgewijs meer als spookrijder betrokken in een letselongeval (21 procent) dan hun gemiddeld aandeel in de ongevallen op deze wegen (4 procent).

bron: Belga