VBO: “Climate change is no #alternativefact”

VBO: "Climate change is no #alternativefact"

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) betreurt de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om terug te trekken uit het verdrag van Parijs, dat eind 2015 door bijna 200 landen ondertekend werd. “Klimaatverandering kent geen grenzen en heeft nood aan multilaterale overeenkomsten. De Europese Unie moet het voortouw nemen om samen met andere wereldmachten de klimaatproblematiek hoog op de agenda blijven te plaatsen, inclusief bij de VS. Klimaatverandering is geen ‘alternative fact”, zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van de werkgeversorganisatie vrijdag in een persmededeling. “Met deze ‘America First’-politiek probeert Trump de eigen economie een duw in de rug te geven, terwijl heel wat ondernemingen zich net engageren voor de transitie naar een CO²-arme samenleving”, aldus het VBO, dat de Europese Unie oproept om haar engagementen inzake de uitstoot van broeikasgassen na te leven en druk te blijven zetten op de VS om hun standpunt te herzien.

“Ook België kan zijn deel doen in de klimaatproblematiek”, vindt het VBO. “Enkel een gecoördineerde aanpak op vlak van energie- en klimaatbeleid kan ons land helpen om onze bevoorradingszekerheid te garanderen en onze milieuverbintenissen na te komen, en dat alles tegen de laagste kostprijs. Hoe sneller men tot een interfederaal energiepact komt, hoe beter. Ondernemingen en burgers hebben immers snel nood aan duidelijkheid.”

bron: Belga