Londerzeel overweegt juridische stappen tegen vergunning voor windturbines in Merchtem

Londerzeel overweegt juridische stappen tegen vergunning voor windturbines in Merchtem

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft de NV Aspiravi een milieuvergunning gegeven voor de uitbating van twee windturbines aan het Brusselbaantje in Peizegem (Merchtem). Buurgemeente Londerzeel, die eerder al een negatief advies uitbracht, stelt in een reactie in beroep te gaan tegen deze vergunning. Het actiecomité Leefbaar Merchtem-Londerzeel heeft al beslist dit te doen. Beide windturbines hebben een vermogen van 3,5 MW, goed voor de energievoorziening van 3.500 gezinnen. Volgens de deputatie zal door de aanwezigheid van twee hoogspanningslijnen de impact van de windturbines op dit agrarisch ruilverkavelingsgebied minimaal zijn. De woningen liggen op voldoende afstand zodat de bewoners geen hinder zullen ervaren. Ook de geluidsnormen worden dag en nacht nageleefd. De bouw van windturbines kadert volgens gedeputeerde Tie Roefs (Groen) bovendien in het streven van de provincie om tegen 2040 klimaatneutraal te worden.

Terwijl het gemeentebestuur van Merchtem steeds positief gestaan heeft ten aanzien van het project laat Londerzeel weten “dat het een ander project voor ogen had”. “Door deze goedkeuring wordt de mogelijke ontwikkeling van een project met windmolens in Londerzeel onmogelijk. Wij wensten een project waarin onze bevolking meer kon participeren en niet alleen de lasten, maar ook de lusten kon krijgen”, aldus het gemeentebestuur. Het vermelde actiecomité, dat eerder meer dan 1.000 handtekeningen verzamelde tegen het project, zal zeker juridische stappen ondernemen tegen de vergunning. Het comité vreest geluidshinder, slagschaduw en waardevermindering van huizen.

bron: Belga