Groen licht voor goedkopere e-boeken, kranten en tijdschriften

Groen licht voor goedkopere e-boeken

Het Europees Parlement heeft donderdag de voorgestelde btw-verlaging voor e-boeken en online kranten en tijdschriften goedgekeurd. “Dit zal online publicaties niet alleen goedkoper en toegankelijker maken, maar ook een belangrijke drijfveer vormen voor innovatie en investeringen in dit domein”, zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V), die het dossier door het parlement loodste. Op 16 juni stemmen de lidstaten over het voorstel. In België geldt een btw-tarief van 0 procent voor dag- en weekbladen die minstens 48 maal per jaar verschijnen en van 6 procent voor de andere tijdschriften en boeken. Bij e-boeken en online kranten en tijdschriften wordt een btw-tarief van 21 procent gehanteerd. “Het is vandaag de dag zo goed als onhoudbaar om deze dubbele standaard te blijven hanteren en een online krant zwaarder te belasten dan een krant die je in de winkel koopt”, zegt Vandenkendelaere.

De Europese lidstaten moeten voortaan de mogelijkheid krijgen het verlaagde btw-tarief dat nu reeds geldt voor papieren publicaties ook op e-boeken en online kranten en tijdschriften toe te passen. In het Europees Parlement werd het Commissievoorstel donderdag door een grote meerderheid goedgekeurd: 590 parlementsleden stemden voor, 8 tegen, 10 onthielden zich.

Het zijn echter de lidstaten zelf die de eindbeslissing nemen, het parlement leverde slechts een niet-bindend advies af. Op 16 juni buigen de Europese ministers van Financiën zich over het dossier.

bron: Belga