Warmtekrachtkoppeling bij tuinders bespaarde vorig jaar zo’n 300.000 ton CO2

Warmtekrachtkoppeling (WKK), waarbij tuinbouwers met gasturbines zowel warmte, CO2 en elektriciteit produceren, heeft de sector vorig jaar naar schatting zo’n 300.000 ton aan CO2-uitstoot doen besparen. Zo melden WKK-koepel COGEN Vlaanderen het Kenniscentrum Energie van de Thomas More Hogeschool. De sector zet WKK tegenwoordig ook in om het net te balanceren nu veeleer grillige hernieuwbare energie steeds populairder wordt. Woensdag vond een studiedag plaats over de technologie. De tuinbouw was vroeger aangewezen op stookolie, maar is nu quasi volledig overgeschakeld op aardgas. Sommigen gebruiken ook afvalhout, mest of biomassa als brandstof. In combinatie met warmtekrachtkoppeling wordt de brandstof nog efficiënter ingezet.
Nu wordt WKK ook al gebruikt voor het balanceren van het net. Zon en wind zijn grillige energiebronnen, terwijl 115 tuinders momenteel gezamenlijk voor zo’n 250 MW aan productie-installaties hebben staan, goed voor het vermogen van een kleine kerncentrale. Door warmte op te slaan, kunnen ze hun motoren overdag inzetten voor die balancering. Volgens Herman Marien, docent aan de hogeschool Thomas More, en verantwoordelijke voor de WKK-coöperatie WOM, wordt nu soms al voor meer dan 50 MW vermogen op het net gebracht.
“Voorts voelen we de druk om CO2 verder te reduceren. Enerzijds is captatie mogelijk, bijvoorbeeld via een ballon, anderzijds denken we – op momenten van veel zonne-energie – aan de chemische omzetting van de energie geproduceerd met aardgas naar waterstof om die op te slaan, of ook methaan”, aldus Marien.
Ook voor het voeden van warmtenetten worden mogelijkheden gezien.

bron: Belga