Milieucommissie Europees Parlement keurt nieuwe uitstootdoelstellingen goed

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft nieuwe nationale doelstellingen goedgekeurd om de uitstoot van broeikasgassen in sectoren als landbouw, transport en huisvesting terug te dringen. Voor ons land moet de uitstoot tegen 2030 met 35 procent verminderd zijn ten opzichte van 2005. Over twee weken stemt het voltallige Europees Parlement over de tekst. Op de klimaattop in Parijs beloofde Europa om ervoor te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 40 procent lager ligt dan in 1990. Daarvoor wordt ten dele gerekend op het Europese systeem van handel in emissierechten. De sectoren in dat systeem – de industrie en de energiesector – krijgen afzonderlijke doelstellingen.

Voor de sectoren die niet in dat systeem zitten, zoals transport, landbouw, de bouw- of afvalsector (samen goed voor 40 procent van de uitstoot) stelde de Europese Commissie voor om de uitstoot tegen 2030 met 30 procent te laten dalen (ten opzichte van 2005). Om dat globale doel te bereiken, zijn doelstellingen per lidstaat uitgewerkt. Die zijn berekend op basis van het bruto binnenlands product. Rijkere landen krijgen ambitieuzere doelstellingen dan armere.

bron: Belga