Transportfederatie UPTR naar Grondwettelijk Hof tegen strengere straffen overlading

De Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers (UPTR) is niet te spreken over hogere boetes en mogelijke gevangenisstraffen voor overladen vrachtwagens. De transportfederatie vindt de recente verstrenging van de Waalse regelgeving – met ook de mogelijkheid tot gevangenisstraffen – buitensporig en is daarom naar het Grondwettelijk Hof gestapt, zo vernam persagenschap Belga. Eind vorig jaar voerde het Waals Parlement strengere straffen in voor transporteurs die hun voertuigen overladen. Het ging om aanpassingen aan wat in de transportsector het ‘aslastendecreet’ wordt genoemd, een decreet dat gaat over de instandhouding van gewestwegen. Overladen vrachtwagens kunnen de weginfrastructuur beschadigen.

Volgens UPTR werd een tolerantiegrens van 5 procent overlading per as afgeschaft. Het aangepaste decreet voorziet ook aanzienlijk hogere boetes tot – nog zonder opdeciemen – 75.000 euro en/of gevangenisstraffen van acht dagen tot een jaar.
De koepelorganisatie stapte recentelijk naar het Grondwettelijk Hof en vraagt de vernietiging van de “totaal irrationele” regeling. “Dit om het disproportionele karakter van deze straffen in vergelijking met de ernst van de inbreuk aan de kaak te stellen”, klinkt het.

Daarbij lijst UPTR zelf een aantal strafrechtelijke inbreuken en bijbehorende straffen op. Bijvoorbeeld het vrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen, dat in sommige gevallen boetes tot 100 euro en/of gevangenisstraffen tot zes maanden kan leiden.
UPTR wijst ook op een rechtszaak waarin een transporteur in Wallonië met succes een boete aanvocht, omdat hij niet kon weten of kon nagaan dat zijn voertuig overladen was.

bron: Belga