Ambtenarenstaking legt openbaar leven in Portugal lam

In Portugal legt een 24 urenstaking van de grootste ambtenarenvakbond het openbare leven zo goed als lam. Een groot deel van de scholen, ziekenhuizen en ministeries blijven er vrijdag de hele dag gesloten of draaien op minimumdienstverlening. De ambtenaren eisen een hoger loon en een vermindering van de werktijd tot 35 uur per week. Volgens Portugese media staakt nationaal zowat 90 procent van de ambtenaren mee. De ambtenaren moesten tijdens de crisisjaren heel wat inleveren bij de verschillende besparingsrondes van de Portugese regering. Zo zijn de lonen in de openbare sector al sinds 2009 bevroren en werd er ook serieus gesneden in het aantal jobs. In totaal verdwenen sinds 2009 zowat 60.000 arbeidsplaatsen in de publieke sector, op een totaal van ongeveer 700.000.

De regering besliste onlangs nog om de ambtenarenweddes “progressief” terug op te drijven naar het niveau van voor de crisis, maar dat is voor de vakbonden onaanvaardbaar. “Er is opnieuw economische groei en de openbare financiën zijn gezond. Er is geen enkele reden om de ambtenarenlonen nog laag te houden”, zei Ana Avoila, de voorzitster van de Nationale Federatie van Ambtenarenvakbonden.
De federatie vertegenwoordigt zowat 330.000 ambtenaren en is gelieerd aan de Portugese communistische partij PCP. Die levert in het parlement steun aan de socialistische minderheidsregering van premier Antonio Costa.

bron: Belga