Van Overtveldt past mouw aan pensioenval

Van Overtveldt past mouw aan pensioenval

Gepensioneerden die hun brutopensioen zien stijgen, zullen niet langer het risico lopen dat ze er netto op achteruit gaan. Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) voert een technische correctie door om die zogenaamde pensioenval weg te werken. Hetzelfde geldt voor wie een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgt. Voor aanslagjaar 2016 werd al eens gesleuteld aan de berekening van de bijkomende belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomens, om te vermijden dat de pensioenval zich nog zou kunnen voordoen. “De berekening van de bijkomende vermindering bereikt echter het vooropgestelde doel niet”, erkent Van Overtveldt.

De minister van Financiën kreeg groen licht van de ministerraad om het systeem via een wet ‘diverse fiscale bepalingen’ verder bij te sturen voor belastingplichtigen die uitsluitend pensioenen, vervangingsinkomsten of wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen genieten.

bron: Belga