Flynn zou operatie tegen IS in Syrië hebben geblokkeerd als lobbyist voor Turkije

Flynn zou operatie tegen IS in Syrië hebben geblokkeerd als lobbyist voor Turkije

Enkele dagen vooraleer Donald Trump als president was ingezworen, zou zijn uiteindelijk ontslagen nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn een operatie tegen terreurorganisatie Islamitische Staat IS in Syrië hebben tegengehouden. Dit hebben meerdere Amerikaanse media bericht. Turkije was tegen de operatie gekant, Flynn zou als lobbyist voor Ankara zijn opgetreden. Het luidt dat het nationaal veiligheidsteam van de Democraat Barack Obama het team-Trump toestemming had gevraagd voor een plan om het IS-bolwerk Raqqa in Syrië te heroveren, dankzij Syrisch-Koerdische strijdkrachten. Omdat de operatie wellicht pas onder het bewind van Tump zou doorgaan, was zijn team geconsulteerd.

Flynn zou de toenmalige nationale veiligheidsadviseur Susan Rice tien dagen voor de eedaflegging van Trump hebben hebben gezegd de boot af te houden, waardoor er uitstel kwam. Pas nadat Trump Flynn vanwege leugens over connecties met Moskou had ontslagen, keurde de president de operatie alsnog goed.

Uit bij het minsterie van Justitie bezorgde documenten moet blijken dat Flynn en zijn lobbyfirma ook voor rekening van Turkije zou hebben gewerkt, het land dat zich verzette tegen samenwerking van Washington met Koerdische strijders in Syrië. Toen wist niemand in Washington daarvan. Flynn zou voor zijn diensten van Ankara meer dan een half miljoen dollar hebben ontvangen.

Amerikaanse media vragen zich af, los van de vraag of dit al of niet verraad is, of Flynn nog andere belangrijke beslissingen kan hebben beïnvloed in de drie weken dat hij effectief veiligheidsadviseur was.

Flynn zou inderijd ook lobbyist zijn geweest van de Zaïrese president Mobutu.

bron: Belga