Doorlopend voorschottensysteem moet gemeenten meer financiële zekerheid bieden

Doorlopend voorschottensysteem moet gemeenten meer financiële zekerheid bieden

Er komt een nieuw, doorlopend systeem van voorschotten voor de aanvullende gemeentebelastingen die door de federale overheid worden doorgestort. Dat moet de schommelingen in de gemeentelijke ontvangsten uitvlakken en zo voor meer financiële zekerheid zorgen, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die van de federale ministerraad groen licht kreeg voor het nieuwe systeem. De verenigingen van steden en gemeenten dringen al langer aan op een structureel voorschottensysteem. De Vlaamse VVSG schreef in 2015 nog dat de federale overheid “nu eindelijk een structureel voorschottensysteem moet installeren”. Directeur bestuur Jan Leroy noemde het toen “een relatief kleine ingreep die nauwelijks iets hoeft te kosten”, maar die voor de gemeenten “een pak extra comfort” oplevert. “Met dit nieuwe systeem komen we tegemoet aan de bezorgdheden van de lokale besturen”, aldus Van Overtveldt. “Gemeenten zullen minder afhankelijk zijn van het federale inkohieringsritme. Dit zorgt voor een betere spreiding van de middelen en een stabielere financiering.”

Concreet zullen gemeenten vanaf september 2017 jaarlijks acht voorschotten ontvangen, van september tot en met april. In totaal zal daarbij tachtig procent van de geraamde ontvangsten van het betrokken aanslagjaar doorgestort worden. In mei volgt dan een afrekening op basis van de werkelijk geïnde bedragen bij FOD Financiën.

Het wetsontwerp vertrekt nu voor advies naar de Raad van State. Zodra het ook in de Kamer gestemd is, zullen de gemeenten uitgebreid geïnformeerd worden, belooft Van Overtveldt nog.

bron: Belga