Vandeurzen richt Vlaams Expertisepunt Mantelzorg op

Vandeurzen richt Vlaams Expertisepunt Mantelzorg op

De Vlaamse regering maakt 300.000 euro vrij voor de oprichting van een Vlaams Expertisepunt Mantelzorg. Dat expertisepunt, dat in de eerste helft van 2018 operationeel moet worden, zal informatie over en voor mantelzorgers bundelen en onderzoek naar mantelzorg stimuleren. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) De oprichting van het Vlaamse Expertispunt Mantelzorg is een actie uit het mantelzorgplan dat de Vlaamse regering bijna een jaar geleden heeft goedgekeurd. Dat plan wil zorgen voor een betere ondersteuning van zij die zich belangeloos inzetten voor familieleden of andere naasten. Ruim een kwart de Vlamingen geeft zorg of ondersteuning die als mantelzorg kan bestempeld worden.
De oprichting van een expertisecentrum past in die filosofie. Minister Vandeurzen: “Er is een onmiskenbare nood aan een centralisatie van kennis en expertise die kan worden ingezet voor en door mantelzorgers, professionelen en beleidsmakers. Een vlot toegankelijk Vlaams expertisepunt mantelzorg is daarvoor het geëigende instrument”.
Bedoeling is dat het expertisepunt informatie voor mantelzorgers zo laagdrempelig mogelijk ter beschikking stelt. Zo moet er onder meer een gebruiksvriendelijke website komen. Voorts wil het expertisepunt de beschikbare informatie en expertise bundelen en het onderzoek naar mantelzorg stimuleren. Het expertisepunt zal ook aandacht hebben voor de beeldvorming rond mantelzorgers.
Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg wordt gedragen door twee actieve partners: het Vlaams Mantelzorgplatform, een samenwerking van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, en het Steunpunt Expertisenetwerken. Samen vormen zij de stuurgroep van het Expertisepunt.
Het volledige mantelzorgplan van minister Vandeurzen is terug te vinden op: http://jovandeurzen.be/sites/jvandeurzen/files/Vlaams%20Mantelzorgplan_0.pdf

bron: Belga