Ook N-VA vraagt aanpassing kaart met zonevreemde bossen

Ook N-VA vraagt aanpassing kaart met zonevreemde bossen

Na coalitiepartners CD&V en Open Vld vraagt nu ook N-VA een aanpassing van de kaart met zonevreemde bossen. De onnauwkeurigheden moeten eruit, vinden parlementsleden Wilfried Vandaele en Jos Lantmeeters. De Vlaamse regering keurde onlangs de bescherming van 12.000 hectare zonevreemd bos goed. Nu het openbaar onderzoek is geopend en de gedetailleerde kaart online staat, wordt de impact van die beslissing duidelijk. De Vlaamse Confederatie Bouw heeft 15.001 sites geteld, gemiddeld zo’n 80 are groot. De gebieden mogen voorlopig niet bebouwd worden, in afwachting van een betere bescherming van de bossen. De confederatie spreekt van een “dreigend fors waardeverlies voor tienduizenden eigenaars”.

Jan Dalemans, liberaal burgemeester van Hechtel-Eksel, heeft het over ‘diefstal’ en Lode Ceyssens (CD&V) over een al te ambtelijke benadering. “De fouten in de kaart moeten eruit”, zegt nu ook Wilfried Vandaele (N-VA), een van de grote wegbereiders voor de kaart. “Alle betrokken burgers moeten weten dat ze bezwaar kunnen indienen als ze vinden dat hun perceel onterecht op de kaart is terechtgekomen. Daarom wil N-VA dat minister Schauvliege de eigenaars verwittigt over het lopende openbaar onderzoek. Daarvoor kan ze bijvoorbeeld een beroep doen op de gemeenten.”

Vandaele spaart de minister niet. “Omdat een kaart altijd een momentopname is, kan men nooit vermijden dat er een zekere foutenmarge is. Maar aangezien de minister en haar diensten vele maanden de tijd hebben gehad om een degelijke kaart te maken, zou men toch mogen verwachten dat de fouten beperkt zijn. Als politici kunnen wij niet anders dan ervan uitgaan dat wetenschappers en ambtenaren hun werk goed doen en dat de bevoegde minister toeziet op de kwaliteit ervan.”

bron: Belga