Turnhout wil R13 sluiten en onderzoekt noordelijke ondertunneling

Het stadsbestuur van Turnhout wil een plan uitwerken om de ringweg rond de stad, de R13, in de toekomst te sluiten door het ontbrekende noordelijke deel aan te leggen. Dat laat de stad dinsdagavond weten. Het idee om de Turnhoutse ring rond te maken is lang niet nieuw, maar werd in het verleden al meermaals weer opgeborgen omwille van de kwetsbare natuur waar de weg door zou moeten. Het schepencollege start daarom nu tegelijkertijd een onderzoekstraject rond het gedeeltelijk ondertunnelen van de ring en noemt de resultaten daarvan “een dwingende voorwaarde” bij het uitwerken van het uiteindelijke plan. De nieuwe langetermijnvisie komt er volgens de stad om het noordelijke deel van Turnhout beter te ontsluiten. Momenteel worden kleinere straten gebruikt door heel wat oost-westverkeer, ondanks reeds genomen maatregelen zoals de beperking van tonnage en het plaatsen van wegversmallingen. Dat zorgt ook voor gevaarlijke situaties voor zwakke weggebruikers. Daarnaast zijn er nieuwe woonontwikkelingen ten noorden van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten die nog extra verkeer met zich meebrengen.
Op korte termijn wil het stadsbestuur fietsers en voetgangers al helpen door onder meer fietspaden aan te leggen tussen de Kastelein en de Fonteinstraat, van de Veldekensweg een verharde en verlichte fietsroute te maken, het kruispunt Fonteinstraat-Plamaten-Brug II herin te richten en een nieuwe fietsas Brugstraat-Robsonplein-Tramstraat aan te leggen naar De Merodelei.
De stad benadrukt tot slot dat het bestaande plan om de zuidelijke Turnhoutse ring gedeeltelijk te ondertunnelen om de barrièrewerking van die weg te verminderen en een “stedelijk plateau” te kunnen ontwikkelen, behouden blijft.

bron: Belga