Staatsveiligheid moet alle gevoelige jobs screenen

Staatsveiligheid moet alle gevoelige jobs screenen

Iedereen die op een “gevoelige plaats” een “gevoelige functie” uitoefent in ons land zal een screening moeten ondergaan door de Staatsveiligheid. Nog dit jaar wijzigt daarvoor de wet op de “veiligheidsmachtigingen” en “veiligheidsattesten”, bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vandaag in De Tijd. In de nieuwe wet krijgen sectoren en bedrijven een houvast om voor zichzelf uit te maken voor welke functies een screening nodig kan zijn.

“Het gaat natuurlijk om jobs waar je kwaad mee kan aanrichten. Maar het is niet alleen aan de overheid om te bepalen welke functie in welk bedrijf een screening vereist”, stelt Jambons woordvoerder Olivier van Raemdonck. “Daarom zal een overleg volgen met alle kritische sectoren en met de bevoegde ministers.”

Volgens Jambon is al overleg gepland met de telecomsector, alle risicovolle industriebedrijven, het openbaar vervoer en de farmasector om uit te maken wie daar gevoelige functies uitvoert. Andere sectoren volgen. “Dit wordt een monnikenwerk, maar we mogen niet langer ad-hocscreenings uitvoeren in ons land. We moeten dit structureel aanpakken”, stelt Jambons woordvoerder.

Vorig jaar heeft de Staatsveiligheid 122.538 mensen gescreend, 40.000 meer dan in 2015.

bron: Belga