“Nu duidelijk dat handelsakkoorden exclusieve EU-bevoegdheid zijn”

Nu duidelijk dat handelsakkoorden exclusieve EU-bevoegdheid zijn

Vlaams minister-president Geert Bourgeois reageert tevreden op het advies van het Europees Hof van Justitie (EHJ) in de EU-Singapore zaak. “Het staat nu buiten kijf dat de Europese Unie exclusief bevoegd is voor alle handelsgerelateerde aspecten, terwijl de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten een gemengde bevoegdheid is. Hiermee zit het Hof van Justitie volledig op de lijn van de Vlaamse regering”, aldus Bourgeois.
In zijn advies over een vrijhandelsverdrag met Singapore stelt het Europees Hof van Justitie dinsdag dat de Europese Unie dit akkoord niet alleen kan ondertekenen. Met name de bepalingen over andere dan directe buitenlandse investeringen én over de geschillenbeslechting tussen staten en investeerders vallen niet onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie, zo luidt het advies.

Volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois sluit het advies van het Hof op die manier perfect aan bij de visie van de Vlaamse regering, namelijk dat handel een exclusieve bevoegdheid is van de EU, maar dat de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten een gemengde bevoegdheid is.

Het advies heeft volgens Bourgeois verstrekkende gevolgen voor toekomstige strategische handelsakkoorden zoals met de Verenigde Staten, Japan, Mexico en binnenkort ook met het Verenigd Koninkrijk.

Dat handel een exclusieve bevoegdheid is van de EU hoeft volgens Bourgeois ook niet te betekenen dat lid- of deelstaten minder wegen op het EU-handelsbeleid. “Allerminst. Vooraleer de Europese Commissie onderhandelingen opstart voor een vrijhandelsakkoord met een derde land, moeten de lidstaten – en in ons land ook de deelstaten – eerst het mandaat goedkeuren. Dit mandaat is de basis van de onderhandelingen, en het is cruciaal dat de stem van de lid- en deelstaten hier aan bod komt.”

bron: Belga