Magnette: Advies over handelsverdrag Singapore “geeft ons gelijk”

Magnette: Advies over handelsverdrag Singapore
Magnette: Advies over handelsverdrag Singapore "geeft ons gelijk"

Het advies van het Europees Hof van Justitie over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Singapore bewijst dat de houding van het Waals gewest tegenover de Europese Commissie in het CETA-dossier (het handelsverdrag tussen de EU en Canada) de juiste was. Dat zegt Waals minister-president Paul Magnette. “Onder voorbehoud van een grondige analyse van het advies bevestigt het Hof dat Wallonië in handelsverdragen wel degelijk recht van spreken heeft in conflicten tussen multinationals en lidstaten”, aldus Magnette (PS). “De Europese Commissie pleitte voor het tegenovergestelde, maar het Hof van Justitie geeft ons nu gelijk”.

Bron: Belga