Europese Unie “zet dialoog voort” met Polen over rechtstaat

Europese Unie "zet dialoog voort" met Polen over rechtstaat

Een brede meerderheid van de lidstaten heeft de Europese Commissie verzocht om de dialoog met Polen over mogelijke schendingen van de rechtstaat voort te zetten. Dat heeft vicevoorzitter Frans Timmermans dinsdag meegedeeld na afloop van overleg met de ministers van Europese Zaken. De dialoog sleept inmiddels al meer dan een jaar aan, maar van sancties tegen Warschau is voorlopig geen sprake. De Commissie opende begin vorig jaar een procedure tegen Polen omdat de conservatieve regering een aantal omstreden ingrepen had gedaan bij het grondwettelijke hof. De beperking van de bevoegdheden en een aantal benoemingskwesties deden de vraag rijzen of het hof nog wel effectief de grondwettelijkheid van Poolse wetten kan toetsen. De Commissie had Warschau in december twee maand tijd gegeven om te reageren op concrete aanbevelingen, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Onder meer de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders wenste dinsdag op de ministerraad te vernemen hoe de Commissie nu aankijkt tegen de weigerachtige houding van de Poolse regering. “We zitten aan het einde van een procedure. Wil de Commissie artikel 7 inschakelen (het verdragsartikel dat tot een opschorting van stemrecht kan leiden, nvdr), of zijn er andere voorstellen?”, zo vroeg Reynders zich af.

Na afloop meldde Timmermans dat “een brede meerderheid van de lidstaten een krachtig pleidooi hield om de dialoog voort te zetten en oplossingen te vinden”. “Ik hoop dat dit ook de Poolse regering zal stimuleren om te proberen nieuwe openingen te vinden”, zei de Nederlander, die erkende dat de nooit eerder geactiveerde procedure nog niet de verhoopte resultaten heeft opgeleverd. Ook Reynders beklemtoonde na afloop dat Polen de komende maanden echt moet gaan reageren op de aanbevelingen van de Commissie. “Het dossier zal terug op onze tafel belanden. Op een gegeven moment moeten er ook conclusies getrokken worden.”

Europees directeur Iverna McGowan van Amnesty International reageerde teleurgesteld op de aanslepende procedure. “Hoewel het een opluchting is om te zien dat de lidstaten eindelijk een lid van hun eigen club uitdagen over zijn verslechterende balans op het vlak van rechten, slagen ze er helemaal niet in om de daad bij het woord te voegen”.

bron: Belga