Europese Unie kan handelsverdrag met Singapore niet alleen sluiten

Europese Unie kan handelsverdrag met Singapore niet alleen sluiten

De Europese Unie kan de vrijhandelsovereenkomst met Singapore in haar huidige vorm niet alleen ondertekenen. Dat heeft de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie vandaag geponeerd in een advies waarnaar reikhalzend werd uitgekeken sinds de Belgische saga rond de ondertekening van Ceta. Vorig najaar blokkeerde de Waalse regering een tijdlang de ondertekening van het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada. De internationaal belichte saga deed de vraag rijzen in welke mate de lidstaten inspraak hebben in het sluiten van moderne handelsakkoorden, die naast de handel in goederen en diensten ook afspraken over openbare aanbestedingen, investeringen en dergelijke bevat.

In zijn advies over een vrijhandelsverdrag met Singapore stelt de advocaat-generaal nu dat de Europese Unie dit akkoord niet alleen kan ondertekenen. Met name de bepalingen over andere dan directe buitenlandse investeringen én over de geschillenbeslechting tussen staten en investeerders vallen niet onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie, zo luidt het advies.

De Commissie had het akkoord met Singapore in september 2013 geparafeerd. Ze had vervolgens het Hof om een advies verzocht. Zelf betoogde de Commissie dat ze over de exclusieve bevoegdheid beschikte om het akkoord alleen te sluiten, maar dat is volgens de advocaat-generaal dus niet het geval.

Intussen is CETA in afwachting van de ratificatie in de lidstaten voorlopig in werking getreden. Die voorlopige inwerkingtreding geldt evenwel niet voor de veelbesproken bepalingen over geschillenbeslechting tussen staten en investeerders.

bron: Belga