Britten staan op de rem voor Europees militair commandocentrum

Britten staan op de rem voor Europees militair commandocentrum

De Europese Unie moet nog even wachten met de oprichting van haar eigen militair commandocentrum. Groot-Brittannië weigert vooralsnog het licht op groen te zetten, zo bleek vandaag op een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. Hoge vertegenwoordigster Federica Mogherini hoopt niettemin dat het Britse voorbehoud tegen juni kan opgeheven worden. De Britse minister Boris Johnson drukte zijn Europese ambtgenoten vandaag alvast op het hart dat Londen geen principieel bezwaar heeft tegen nauwere samenwerking op vlak van defensie. “We begrijpen dat het voor Europese landen van vitaal belang is om samen te werken om hun defensie te versterken (…) We willen niet in de weg staan, maar we moeten nog werken aan de formulering, om er zeker van te zijn dat alles juist zit”, zei Johnson.

Ook Mogherini ontwaart naar eigen zeggen “geen politiek probleem”. De hoge vertegenwoordigster van het Europees buitenlands beleid herinnerde er wel aan dat de Britten in maart hebben ingestemd met de oprichting van het commandocentrum. “Als 28 ministers samen een politieke beslissing nemen, dan mag je verwachten dat diezelfde ministers ook hun energie aanwenden om die beslissing te implementeren.”

In maart besloten de lidstaten een commandocentrum op te richten dat de Europese missies op het vlak van crisispreventie- en beheer moet coördineren. Zo runt de EU momenteel militaire opleidingsmissies in Mali, Somalië en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Gehoopt werd dat het politieke akkoord donderdag op een bijeenkomst van de Europese defensieministers vertaald zou kunnen worden in een gedetailleerde tekst, maar het Britse voorbehoud steekt daar vooralsnog een stokje voor.

Duitsland en Frankrijk aanzien een gemeenschappelijk defensiebeleid als één van de werven die het Europese project een nieuw elan kunnen geven in de nasleep van het Brexit-referendum. Groot-Brittannië is van oudsher immers beducht voor de uitbouw van een Europese defensie. Londen beschouwt de Navo als de hoeksteen van de Europese veiligheidsarchitectuur. In maart gingen de Britten enkel akkoord onder de voorwaarde dat het centrum geen militair hoofdkwartier zou genoemd worden.

Dat verzoek is ingewilligd. Dat de Britten desondanks blijven dwarsliggen in de technische onderhandelingen, staat volgens menig waarnemer niet los van de vervroegde parlementsverkiezingen van 8 juni. Zo blokkeerden de Britten vorige maand ook al een aantal Europese begrotingsbeslissingen. Na de parlementsverkiezingen van juni starten de Europese Commissie en de Britse regering de onderhandelingen over de Brexit. Die moet tegen eind maart 2019 een feit zijn.

bron: Belga