Bijzondere ministerraad veiligheid – Versterking verkeersveiligheid en veiligheid van zelfstandigen en kmo’s

De regering heeft zondag op Hertoginnedal beslist om de verkeerswetgeving op enkele punten te wijzigen. Zo wordt het alcoholslot verplicht voor bestuurders die zwaar te diep in het glas gekeken hebben of recidiveren. Een alcoholslot wordt verplicht voor bestuurders met een promille van meer dan 1,8 g/l. Voor recidivisten geldt de verplichting reeds voor meer dan 1,2 g/l. Er komen ook zwaardere straffen bij vluchtmisdrijf, recidive, verval, zonder verzekering rijden. De verjaringstermijnen worden verlengd van één tot twee of drie jaar.
Om de veiligheid van motorrijders te verbeteren, komt er een fiscale stimulans voor de aankoop van beschermingsuitrusting. Ook de zichtbaarheid van de motorrijders wordt verhoogd.
Om de veiligheid van zelfstandigen en kmo’s te verhogen, wordt de schending van de handelsruimte – ook buiten de handelszone – strafbaar. Voorts komt er een versnelde minnelijk schikking tussen een winkeldief en de getroffen handelaar, onder toezicht van het openbaar ministerie. Elektronisch betalen wordt fiscaal gestimuleerd.

bron: Belga