Nieuw webportaal biedt actuele routeberekening voor binnenvaartschepen

Nieuw webportaal biedt actuele routeberekening voor binnenvaartschepen

Waterweggebruikers en logistieke spelers die gebruikmaken van binnenvaart, hebben voortaan toegang tot een nieuw webportaal dat de binnenvaart transparanter en gebruiksvriendelijker moet maken. “VisuRIS” kan onder meer een vaarroute in realtime berekenen door rekening te houden met waterstanden, getijden, bedieningstijden en calamiteiten. Het gaat om een project van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en De Vlaamse Waterweg nv – de nieuwe naam van de gefuseerde waterwegbeheerders Waterwegen & Zeekanaal en De Scheepvaart. Volgens Weyts speelt Vlaanderen met VisuRIS een pioniersrol in Europa. “Onze technologie staat te boek als best practice voor andere landen”, zegt hij. “VisuRIS maakt de diensten en prestaties van de binnenvaart aantrekkelijker, bereikbaarder en efficiënter dan ooit tevoren. Dat is niet alleen prettig voor de binnenvaartondernemers, maar ook voor iedereen die met de binnenvaart in zee wil gaan.” Het portaal moet bijdragen tot het realiseren van de Vlaamse ambitie om tegen 2030 het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer op 20 procent te brengen.

Concreet geeft VisuRIS binnenvaartondernemers en logistieke spelers toegang tot de River Information Services (RIS), binnenvaartinformatiediensten die het verkeers- en vervoersproces optimaliseren, gebaseerd op onder meer elektronische navigatiekaarten, scheepvaartberichten en systemen voor elektronische informatie-uitwisseling tussen schip en autoriteit en autoriteiten onderling. Die diensten bestaan al langer, maar worden nu een pak toegankelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt.

“VisuRIS is dé tool voor de binnenvaart in de 21ste eeuw”, vindt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Het actuele verkeersbeeld helpt om het scheepvaartverkeer vlotter en veiliger te laten verlopen.” Het systeem rekent ook op de medewerking van de binnenvaartondernemers zelf, die hun schepen kunnen laten volgen of meldingen kunnen laten versturen als de verwachte aankomsttijd in het gedrang komt, zodat de planning nog verder geoptimaliseerd kan worden.

bron: Belga