Antwerpse havenuitbreiding – Boerenbond en Doel 2020 vragen stopzetting werken na oordeel Raad van State

Antwerpse havenuitbreiding - Boerenbond en Doel 2020 vragen stopzetting werken na oordeel Raad van State

Nu de Raad van State het deel Linkerscheldeoever van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen heeft vernietigd, vragen zowel de Boerenbond als actiegroep Doel 2020 om uiteenlopende redenen om de werkzaamheden die al aan de gang waren, te staken. Doel 2020 noemt het gestarte afgraven van grond in de Prosperpolder zelfs ronduit illegaal. “Met het arrest van gisteren is een bladzijde omgedraaid”, klinkt het. “Doel 2020 verwacht van de overheid dat ze dat erkent en dat daar vanaf nu naar gehandeld wordt.” Volgens Doel 2020 kan het belang van het meest recente arrest van de Raad van State in het al jarenlang aanslepende dossier niet onderschat worden. “Van het plan om 1.500 hectare historisch cultuurlandschap op de schop te nemen voor de havenuitbreiding blijft niets over”, zegt de actiegroep, die nu eist dat de Vlaamse overheid meewerkt aan het herstel van de leefbaarheid in de polderdorpen, de bescherming van het bouwkundig erfgoed en het vrijgeven van intussen leegstaande woningen aan belangstellenden.

De Boerenbond merkt eveneens op dat al een deel van de terreinen in kwestie omgevormd zijn van landbouwgrond tot natuur en noemt die situatie “onomkeerbaar”. De overige landbouwgronden die in het GRUP waren ingepland voor natuurcompensatie of haveninrichting moeten nu echter blijven bewerkt worden door landbouwers, klinkt het. “Ik vraag een onmiddellijke stopzetting van de werken die aan de gang zijn op Linkeroever en een verder gebruik van alle landbouwgrond die nog niet effectief is ingenomen voor natuurontwikkeling of havenuitbreiding”, zegt Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker, die anders vreest voor een scenario waarbij onteigende percelen onbenut zouden blijven liggen, zodat er zich automatisch natuur zou ontwikkelen, die dan nadien niet meer zou mogen verdwijnen of gecompenseerd zou moeten worden.

bron: Belga