Raad van State vernietigt opnieuw deel GRUP voor uitbreiding Antwerpse haven

De Raad van State heeft vrijdag opnieuw een deel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen vernietigd. De Rechterscheldeoever en het westelijk deel van het “Logistiek park Waasland” blijven buiten schot. De Raad van State vernietigde eerder al de havenbestemmingsgebieden op de Linkerscheldeoever, waaronder de zone van het Saeftinghedok. Hij oordeelt nu dat ook de groenbestemmingen op die oever moeten worden vernietigd, omdat ze “één onwettig procedé uit maken met de al vernietigde havenbestemmingsgebieden”.
De vernietiging komt er op vraag van inwoners van Doel en Ouden Doel.

bron: Belga