“Trajectcontrole Leopold II-tunnel te voorbarig”

Trajectcontrole Leopold II-tunnel te voorbarig

Philippe Pivin, MR-Kamerlid en burgemeester van Koekelberg, vindt de plannen van Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) om trajectcontrole te installeren in de Leopold II-tunnel “voorbarig”, aangezien een grondige renovatie van de tunnel voorbereid wordt en het protocolakkoord tussen het Brussels gewest en de politiezone “onvolledig, en zelfs onleesbaar” is. In een reactie aan Belga kondigt Pivin aan dat hij het protocolakkoord niet zal tekenen, ondanks het feit dat het akkoord 50.000 euro voor de zone voorziet, omdat er niets voorzien is om te evalueren hoeveel effectieven er gemobiliseerd dienen te worden om het akkoord uit te voeren. Volgens hem houdt de staatssecretaris ook helemaal geen rekening met het schrijven dat hij haar in maart had laten toekomen en zet ze haar project gewoon voort.

De burgemeester vreest ook dat de trajectcontrole, waarbij de voertuigen omwille van de zichtbaarheid via de nummerplaten vooraan gecontroleerd wordt, aanleiding zal geven tot heel wat succesvolle rechtszaken.

Pivin wijst er ook op dat Brussel Preventie & Veiligheid de trajectcontrole ook wil uitrusten met de ANPR-technologie voor automatische nummerplaatherkenning waardoor ook kan gecontroleerd of het voertuig in orde is met de technische controle en of de eigenaar niet gezocht wordt. De burgemeester gaat zijn politiezone ook de opdracht geven om pas op te treden indien de voertuigen sneller rijden dan 70 kilometer uur, ook al wil de staatssecretaris de maximumsnelheid leggen op 50 kilometer per uur in de tunnel.

bron: Belga