Staking gevangenissen 2016 – Hof van beroep Brussel veroordeelt Belgische staat

De levensomstandigheden in de Franstalige gevangenissen van België waren mensonterend tijdens de stakingen van april tot juni 2016 en in strijd met de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens. Het hof van beroep van Brussel heeft dinsdag uitspraken van kortgedingrechters bevestigd die de Belgische staat eerder hadden veroordeeld tot dwangsommen. De dwnagsommen worden wel verminderd van 1.000 euro per dag en per gedetineerde naar 250 euro per dag met een plafond van 5.000 euro per gedetineerde.
In de gevangenissen van Itter en Nijvel bijvoorbeeld had een dertigtal gedetineerden een kortgeding aangespannen tegen de Belgische staat in de hoop hun gevangenisregime aan te passen. Ze klaagden aan dat ze geen recht meer hadden op één douche per dag, dat ze geen bezoek meer mochten ontvangen van hun advocaten en familie, dat ze dagelijks geen drie maaltijden meer kregen en dat hun telefoonverkeer drastisch werd ingeperkt.

bron: Belga