«Kappers moeten levenslang blijven leren»

Hoewel bijna elk dorp een kapper telt, is de job al jarenlang een knelpuntberoep. Voor uitbaters van kapsalons is het heel moeilijk om geschikte werkkrachten te vinden. “Het feit dat het kappersberoep een fysiek belastende job is, speelt mee”, stelt Stéphane Coigné, voorzitter van de kappersfederatie Coiffure.org. “Maar de opleidingen zijn ook niet altijd afgestemd op de arbeidsmarkt.

Coigné: “Het kappersberoep is hoofdzakelijk een knelpuntberoep op kwalitatief vlak, niet op kwantitatief vlak. Er studeren voldoende studenten af, maar er zijn er te weinig die beschikken over de juiste technische vaardigheden. Het beroep is trendgevoelig en vereist aangepaste technieken. Het is uiteraard moeilijk voor het onderwijs om deze evolutie constant op te volgen. Daarom is de sector overtuigd dat het duaal leren een bijzondere stap in de goede richting is.”
“Het is ook zo dat de leerkrachten niet altijd de mogelijkheid hebben om de evolutie van de nieuwe technieken binnen de ondernemingen op te volgen. Daarom proberen wij in het kader van levenslang leren de leerkrachten in contact te brengen met de bedrijven om die kloof te dichten.”

Stéphane Coigné, voorzitter van de kappersfederatie Coiffure.org

Schrikt ook de fysieke factor van het werk de kandidaten niet af?

“Inderdaad, veel kandidaten beseffen niet genoeg dat het een fysiek intensief beroep is en niet iedereen kan het werktempo aan. Bovendien moeten kappers veel rechtstaan, dit in dezelfde houding, wat blessures aan de gewrichten en spieren kan veroorzaken. Er moet ook rekening worden gehouden met allergische aandoeningen door bepaalde producten.”
“Voor al die aspecten werkt onze organisatie aan verschillende preventieprogramma’s en richtlijnen op nationaal en Europees vlak. We zijn op de goede weg, maar het vraagt uiteraard een mentaliteits­aanpassing op de werkvloer. Kappers zouden tijdens het werk een gezonde houding mo

eten aannemen en de toestellen zouden meer ergonomisch moeten worden. Onze inzet loont, want we zien effectief een daling van het aantal fysieke klachten.”

Hoe kan men van kapper geen knelpuntberoep meer maken?

“Zoals in vele sectoren willen we het belang van levenslang leren benadrukken, zowel voor de leerkrachten als voor de kappers en medewerkers. Het is van cruciaal belang dat de mensen werkzaam in de sector zich permanent informeren over de nieuwe tendensen en technieken. Daarom zijn wij enorm actief in het organiseren van vormingscursussen van korte duur om te beantwoorden aan de evolutie van de arbeidsmarkt en het ondernemerschap.”

Hoe dragen jullie daartoe bij?

“Een van de hoofddoelen van onze organisatie is te ijveren voor een sterkere professionalisering van het beroep. De ondernemers, hun medewerkers en de artisanale kappers moeten samen het gevoel voor ondernemerschap omarmen en het niveau van hun bedrijf naar omhoog tillen om aan de eisen van de consument te beantwoorden. Het kappersbezoek moet voor hem een totaalbeleving worden.”