Rectorverkiezingen KU Leuven – Jos Vaesen stapt op uit Verkiezingscommissie

Jos Vaesen, directeur-generaal van de rectorale diensten van de KU Leuven, neemt ontslag als secretaris van de Verkiezingscommissie van de universiteit. In een brief die de commissie van Vaesen ontving beklemtoont hij evenwel “dat hij geen fout begaan heeft”. Dat meldt de commissie. Daarnaast meldt de commissie dat ze maandag kennis heeft genomen van de klachten over de gang van zaken tijdens de huidige rectorverkiezingen. Zoals het reglement voorschrijft zijn de klachten overgemaakt aan de Academische Raad, en die zal zich dinsdag, na afloop van de eerste verkiezingsronde, uitspreken. Vaesen stuurde een van de vicerectoren een mail met de vraag om volmachten te bekomen onder de ‘betrouwbaren’ van de negentien professoren die op de kiesdag in het buitenland verblijven. Luc Sels, tegenkandidaat van huidig rector Rik Torfs, diende hiertegen een klacht in, schreven De Standaard en Het Nieuwsblad vorig weekend.

Verdere commentaar over de procedure bij de Academische Raad wilde de persdienst van de universiteit maandag niet geven.
Het studentenblad Veto meldde maandag dat vijf studenten uit de Faculteit Letteren eveneens een klacht hebben ingediend bij deze commissie. Ze nemen het niet dat het studentencongres dat in hun faculteit werd ingericht over de rectorverkiezingen partijdig verlopen zou zijn. Tijdens deze bijeenkomst werd gestemd over welke kandidaat de studentenkring zal steunen. De uitslag is richtinggevend voor de stem die hun studentenvertegenwoordigers moeten uitbrengen. Volgens de klagers zou de studentenvertegenwoordiger die het programma van Sels voorstelde partijdig geweest zijn.

bron: Belga