Vilvoorde dient klacht in tegen voormalige financieel beheerder

De stad Vilvoorde heeft bij de onderzoeksrechter een klacht neergelegd met burgerlijke partijstelling tegen de voormalig financieel beheerder. Uit een doorlichting van de boekhouding van de stad door Audit Vlaanderen blijkt volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) immers dat de betrokkene mogelijk misdrijven pleegde. Audit Vlaanderen voerde sinds begin dit jaar een forensische audit uit nadat het stadsbestuur zelf in 2016 door gespecialiseerde instanties een reeks auditopdrachten had laten uitvoeren om klaarheid te brengen in de boekhouding van de stad en het autonoom gemeentebedrijf. “Aangezien uit dit rapport blijkt dat er vaststellingen werden gedaan die er kunnen op wijzen dat misdrijven werden gepleegd, besliste het stadsbestuur om een advocaat aan te stellen teneinde toe te laten de mogelijk geleden schade te recupereren”, aldus Bonte.

bron: Belga