Ook zevende jaar secundair onderwijs zal voortaan afgekocht kunnen worden

Ook zevende jaar secundair onderwijs zal voortaan afgekocht kunnen worden

De federale meerderheid heeft beslist om het afkopen van studiejaren met het oog op de pensioenberekening ook mogelijk te maken voor het zevende jaar secundair onderwijs. De nodige amendementen zijn een eerste keer besproken in het parlement. In het huidige systeem bestond die mogelijkheid niet. De Kamercommissie Sociale Zaken stemt normaal gezien volgende week over de hervorming van het systeem om studiejaren af te kopen. Belangrijkste aanpassing is het verdwijnen van de gratis diplomabonificatie voor ambtenaren. Zij zullen net als werknemers en zelfstandigen 1.500 euro moeten neertellen per diplomajaar in ruil voor een wat hoger pensioen.

Bijkomende nieuwigheid is nu dat ook “de jaren van secundair onderwijs volgend op het zesde jaar secundair” zullen kunnen worden afgekocht. Denk bijvoorbeeld aan het zevende jaar beroepsonderwijs of het jaar ‘secundair na secundair’ (Se-n-Se) van het technisch of kunstonderwijs.

In het oude systeem kon het zevende jaar secundair onderwijs niet worden afgekocht. Pensioenminister Daniel Bacquelaine had de mogelijkheid ook niet opgenomen in zijn wetsontwerp, maar het parlement doet dat dus alsnog.
CD&V-Kamerlid Sonja Becq had op de uitbreiding aangedrongen. “Het zou niet correct zijn om dit te beperken tot enkel het hoger en universitair onderwijs”, argumenteerde ze. Volgens cijfers van Becq gaat het jaarlijks om zowat 16.000 scholieren.

bron: Belga