Ministerraad keurt cybernoodplan goed

Ministerraad keurt cybernoodplan goed

De ministerraad heeft het eerste nationaal cybernoodplan goedgekeurd. Dat plan legt vast hoe verschillende instanties moeten reageren op een cyberaanval. Het aantal cyberincidenten is de voorbije jaren sterk gestegen. Het plan, uitgewerkt door het Centrum voor Cybersecurity (CCB) en het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering, beschrijft de opdrachten die de verschillende diensten moeten uitvoeren bij een cyberincident. Bij aanvallen in sectoren zoals financiën, energie of mobiliteit moeten de bevoegde instanties duidelijk omschreven procedures volgen om schade te voorkomen of te beperken.

“Er zijn meer meldingen en meer incidenten van cyberaanvallen. Het noodplan bevat duidelijke afspraken voor alle diensten die betrokken zijn bij crisisbeheer. Indien sectoren slachtoffer worden van een cyberaanval dan weten de bevoegde instanties hoe ze moeten reageren”, zegt premier Charles Michel.
De ministerraad heeft ook het licht op groen gezet voor een memorandum of understanding met de NAVO over samenwerking inzake cyberdefensie.

bron: Belga