Steden op zoek naar betere afvalophaling

Steden op zoek naar betere afvalophaling
Belga / P. Francois

Steden en gemeenten klagen dat veel mensen moeite hebben met sorteren. Daarom gaan ze op zoek naar een eenvoudiger sorteersysteem.

Vooral bij de blauwe PMD-zak gaan nog heel wat mensen de mist in, stellen stad Antwerpen, stad Gent, enkele Vlaamse afvalintercommunales en Interafval, het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).Samen hebben ze de denktank ‘Groene Ster’ opgericht en lanceren ze een onderzoek naar verbeteringen en alternatieven voor de blauwe PMD-zak. Alles samen leggen ze 260.000 euro op tafel om het huidige systeem onder de loep te nemen. Tegen eind volgend jaar willen ze concrete voorstellen klaar hebben.

Fost Plus

De gemeenten willen daarmee Fost Plus, de vzw van de verpakkingsindustrie, onder druk zetten, zo bericht Apache. Fost Plus staat in voor de inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval – onder meer de blauwe PMD-zak – en de licentie van de vzw moet eind volgend jaar worden vernieuwd.

Woordvoerster Fatima Boudjaoui laat weten dat ze openstaan voor constructieve voorstellen. “Als het gaat om een verbetering van het huidige ophalingssysteem, dan zullen wij daar zeker rekening mee houden”, reageert ze.

Paarse zak

Boudjaoui benadrukt wat dat er op dit moment al verscheidene proefprojecten lopen rond de uitbreiding van de PMD-zakken, denk maar aan de nieuwe paarse en de roze zakken. Uit een eerste consumentenstudie blijkt bovendien dat maar liefst 92% van de deelnemers tevreden is met het proefproject met de paarse PMD-zak. Dat is een toename tegenover het begin (82%).

De defiitieve resultaten van de proefprojecten zullen tegen eind dit jaar bekend zijn, en worden dus pas in de loop van volgend jaar besproken. Wellicht zal een eventueel uitgebreid systeem er dus pas eind volgend jaar komen.