Ook N-VA oppert verdere afbouw gelijkgestelde periodes voor pensioenen

Ook N-VA oppert verdere afbouw gelijkgestelde periodes voor pensioenen

“Willen we de pensioenen verhogen en tegelijk betaalbaar houden op lange termijn, dan moet er nog verder naar de gelijkgestelde periodes gekeken worden.” Dat zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren in reactie op het verhaal van een vrouw die onder meer 25 jaar werkte als zelfstandige, maar nu minder pensioen zal krijgen dan een vriendin die 33 jaar werkloos was. Gisteren had ook Open Vld de gelijkgestelde periodes al opnieuw in het vizier genomen. N-VA vindt dat de vele gelijkgestelde periodes de band hebben “doorbroken” tussen werk en pensioen. “Wanneer het gaat om gelijkgestelde periodes met een sociaal motief, denk maar aan ouderschapsverlof of palliatief verlof, dan vinden we het terecht dat mensen hun pensioenrechten behouden”, aldus Spooren. “Maar het is onrechtvaardig dat dit ook geldt voor langdurige werkloosheid.”

De federale regering nam al een reeks maatregelen, zoals de gelijkstelling van periodes van langdurige werkloosheid en SWT (het oude brugpensioen, nvdr.) aan een lager forfait – en dus niet langer aan het laatste loon. Voorts wordt de regeling voor het afkopen van studiejaren gelijkgetrokken voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen, terwijl ook het minimumpensioen voor zelfstandigen werd verhoogd.

Maar er is meer nodig, vindt N-VA. “Willen we de pensioenen verhogen en tegelijk betaalbaar houden op lange termijn, dan moet er nog verder naar de gelijkgestelde periodes gekeken worden. Doordat de werkloosheidsuitkering niet beperkt is in de tijd, kunnen langdurig werklozen onbeperkt pensioenrechten blijven opbouwen. Het zijn juist dit soort zaken die de betaalbaarheid van ons pensioensysteem ondergraven”, besluit Spooren.

bron: Belga