Bedrijven peilen te weinig naar motivatie bij jongeren

Jonge sollicitanten
Belga / L. Dieffembacq

Werkgevers focussen te veel op opleiding en ervaring en te weinig op de motivatie van sollicitanten. Dat blijkt uit een onderzoek van de werkgeversorganisatie VBO bij jongeren tussen 18 en 28 jaar.

Zonder ervaring vinden sollicitanten moeilijk werk, maar zonder werk kunnen ze ook geen ervaring opdoen. Dat is de grote frustratie bij jonge werkzoekenden. Volgens ruim de helft van de jongeren knappen werkgevers af op hun gebrek aan ervaring. Bovendien vinden ze dat bedrijven te hoge eisen stellen over het aantal jaren ervaring van de kandidaat. Ook is het in een vacature vaak niet duidelijk wat de werkgever van de kandidaat-werknemer verwacht.

Schrik om vast te roesten

Jongeren zijn volgens het VBO zeker niet te kritisch. Twee op de drie is zelfs bereid om een job uit te oefenen die niet helemaal aansluit bij hun opleiding of studiekeuze, zolang ze maar ervaring kunnen opdoen. “De helft van de jongeren beschouwt de eerste werkervaring vooral zinvol in functie van de zelfontplooiing”, stelt de werkgeversorganisatie. De jonge werkzoekenden zijn voor hun eerste job ook niet meteen op zoek naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Een op de vier vreest dat als hij langer dan drie of vier jaar dezelfde job uitoefent, hij vast zal roesten.

Verder blijkt uit de bevraging bij 500 jongeren dat ze veel belang hechten aan een goed evenwicht tussen privé en werk. Daarbij is mobiliteit een belangrijk aandachtspunt. Meer dan 30% van de 18- tot 28-jarigen wil niet langer dan een uur onderweg zijn naar het werk.

Om de jobkansen bij de jeugd te verhogen, moeten jongeren en de arbeidsmarkt nog meer op elkaar inspelen, besluit het VBO. “De maatschappelijke uitdaging is immens”, zegt topman Pieter Timmermans. “Ik vraag dus dat een speciale ministerraad bijeenkomt rond het thema jongerentewerkstelling”