Minder agressie tegen NMBS-personeel in 2016

Minder agressie tegen NMBS-personeel in 2016

Vorig jaar heeft de spoorwegmaatschappij NMBS 17 procent minder gevallen van fysieke en verbale agressie tegen haar personeelsleden geteld dan in het voorgaande jaar. Het waren er nog 1.040, tegen 1.252 in 2015. Dat is vernomen bij de NMBS. Het ging 385 keer om fysieke agressie en 655 keer om verbale agressie. Discussies over het al dan niet beschikken over een (geldig) vervoersbewijs zijn de belangrijkste oorzaak van de agressies, stelt de spoorwegmaatschappij.

De NMBS zegt tevreden te zijn dat er minder agressie is op het personeel. “Uiteraard is elke agressie er een te veel. Het Masterplan anti-agressie dat NMBS enkele jaren geleden heeft opgezet, met tientallen maatregelen gaande van extra camera’s, samenwerking met de ordediensten, het inzetten van controleteams tot de opleiding van treinbegeleiders om potentieel conflictueuze situaties te herkennen en te vermijden, heeft effect.”

bron: Belga