Hotspots droegen bij aan beheersing vluchtelingencrisis

Hotspots droegen bij aan beheersing vluchtelingencrisis

De ‘hotspots’ die door de Europese Commissie in Italië en Griekenland opgericht werden om de twee landen te helpen bij het beheersen van de massale toevloed van vluchtelingen en migranten, hebben wel degelijk hun nut bewezen. Dat zegt de Europese Rekenkamer. Er blijft echter nog werk aan de winkel, vooral bij de omkadering van niet-begeleide minderjarigen. “Zowel in Griekenland als in Italië heeft de keuze voor hotspots in 2016 ervoor gezorgd dat de meeste migranten correct geïdentificeerd en geregistreerd werden en dat hun digitale vingerafdrukken werden genomen, maar ook dat hun gegevens werden vergeleken met belangrijke gegevensdatabanken”, schrijft de Rekenkamer in een audit.

Er zijn echter verschillen merkbaar tussen de manieren waarop Griekenland en Italië de hotspots benaderen, duidt Hans Gustaf Wessberg van de Rekenkamer. Italië heeft een soort transitsysteem op poten gezet, zodat migranten enkel in de hotspots verblijven terwijl hun gegevens worden verzameld, terwijl Griekenland de migranten langer in de onthaalcentra laat verblijven.

De Europese Rekenkamer formuleert ook een aantal aanbevelingen om de werking van de hotspots nog te verbeteren. Zo vraagt ze de Commissie Griekenland en Italië te helpen hun opvangcapaciteit nog te verhogen. Om niet-begeleide minderjarigen beter te omkaderen zouden er specifiek jeugdbeschermingsofficieren aangesteld moeten worden op elke site. De Europese lidstaten krijgen dan weer de vraag om meer experten ter plaatse te sturen.

bron: Belga