Pleegkinderen zijn tevreden over pleegzorg en -gezinnen

Pleegkinderen zijn tevreden over pleegzorg en -gezinnen
Foto Pexels

Pleegkinderen geven de zorg die ze krijgen en de gezinnen waarin ze worden opgevangen een positieve beoordeling. De relatie met de biologische ouders komt als het meest uitdagende aspect naar voren.

Via een bevraging van 28 pleegkinderen tussen de 12 en 18 jaar oud wilden de Vrije Universiteit Brussel en Jongerenwelzijn nagaan hoe de jongeren denken over hun pleegzorg. Verschillende aspecten werden belicht: hun eigen traject, gevoelens en relaties met hun pleeggezin en eigen familie, school, participatie en hun toekomst. Opvallend is dat alle kinderen aangaven dat pleegzorg voor hen de beste optie was.

“Ook het gezin wordt opvallend positief geëvalueerd en gewaardeerd”, concludeert onderzoekster Ann Clé. De meeste van de bevraagde pleegkinderen vertellen dat ze “het pleegkind zijn” voornamelijk als iets “gewoons” ervaren en dat ze het liefst als gewone kinderen willen worden behandeld.

“Nood aan pleegouders”

De relatie met de biologische ouders komt als het meest complexe en moeilijke thema naar voren. “Contact met de ouders is bij niemand een evidente zaak. Het pleegkind is vaak grenzeloos loyaal en toont veel flexibiliteit om contacten mogelijk te maken. Uit het onderzoek spreekt tegelijk een grote zelfredzaamheid”, aldus Clé.

“Warme en geëngageerde pleegouders zijn nog altijd nodig”, vult Peter Jan Bogaert van Jongerenwelzijn aan. “Want kiezen voor pleegzorg als kinderen en jongeren niet meer thuis kunnen blijven, blijft de eerste keuze.”