FPC Gent heeft al meer dan jaar onafhankelijke ombudsdienst

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent beschikt sinds 1 februari 2016 over een onafhankelijke ombudsfunctie waar bemiddeld wordt, en beschikt daarnaast over een externe adviescommissie. Dat zegt het FPC, nadat de federale ombudsman in zijn jaarverslag 2016, op basis van een klacht uit 2015, het ontbreken van zo’n dienst opmerkte. Het FPC Gent zegt dat voor die onafhankelijke ombudsdienst een overeenkomst werd afgesloten met het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (PopovGGZ vzw).
“FPC Gent wil zorgen voor diepgaande kwaliteitsopvolging en continue verbetering van de kwaliteit van zorg naar aanleiding van klachten”, zegt woordvoerster Sandra Vansteenkiste (FPC Gent). (…) “Daarom werd een onafhankelijke externe adviescommissie bestaande uit externe deskundigen opgericht. Deze onafhankelijke adviescommissie buigt zich over klachten die naar haar worden doorverwezen nadat de ombudspersoon er niet in slaagt om tot een bemiddelde oplossing te komen en formuleert dienaangaande een advies aan de patiënt, de ombudspersoon en de directie van FPC Gent.”

De werkwijze draagt inhoudelijk het akkoord van het opvolgingscomité weg en volgt internationale kwaliteitsnormen en ligt dicht bij wat in andere landen gebruikelijk is, aldus nog het centrum.
Tot slot wijst het centrum nog op de aanwezigheid van een toezichthouder van de FOD Justitie. Ook wordt de werking door het opvolgingscomité opgevolgd en sinds de opstart werd al twee keer geauditeerddoor Zorginspectie. Onlangs kreeg FPC Gent ook het bezoek van het CPT (Comité ter Preventie van Foltering).

bron: Belga