Geluidshinder Brussels Airport – “Bij eerste kennisgeving, genoodzaakt belangenconflict in te roepen”

De Vlaamse regering behoudt zich het recht voor om bij de eerste kennisgeving van een overtreding van de (verstrengde) Brusselse geluidsnormen het belangenconflict in te roepen, zodat de procedure wordt geschorst. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laten weten, in de marge van zijn bezoek aan de luchthaven Brussels-Airport tijdens de tweede Luchtvaartdag. Uitgerekend zaterdag loopt het tweede belangenconflict in verband met de Brusselse geluidsnormen af. Donderdag besliste de Brusselse regering om de strengere geluidsnormen vanaf zaterdag toe te passen, maar de inning van de boetes zou wegens procedureredenen nog anderhalf tot twee jaar kunnen duren. Die tijd moet de ruimte bieden om tot een structurele oplossing te komen.
Minister Weyts zegt tevreden te zijn met dit signaal van de Brusselse regering de kwestie niet zo hard te willen spelen en open te staan voor dialoog. “Wij staan ook open voor dialoog. De Vlaamse regering behoudt zich echter het recht voor om een belangenconflict in te roepen vanaf het moment dat de eerste kennisgeving van een inbreuk in de bus valt van een luchtvaartbedrijf. Vanaf dat moment moeten de bedrijven die boete provisioneren en gaan zich dan grote zorgen maken. Vanaf dat moment is de Vlaamse regering genoodzaakt om het belangenconflict in te roepen: we kunnen de jobs van Vlamingen én Franstaligen niet op het spel laten zetten.”

bron: Belga